Årsmöte.

Välkomna till FK Nordvingens Årsmöte
Söndagen den 24’e Februari kl 18:30
Plats i klubbstugan.

Agendan enligt gällande stadgar.